Nau mai Haere mai

Hei timatanga koorero, ko te wehi ki te runga rawa naana nei ngaa mea katoa.  Kei taku Kingi, noho ora mai  koe i too ahurewa tapu, kia whaaia tonutia te ara poutama i whakatepehia e ngoo taatou maatua tuupuna. Ki te kahui ariki whaanui  tonu, Paimaarire.

Ka tuku tonu atu nga karamihi ki te hau kaainga, ki a Ngaati Hauaa, Ngaati Te Oro, ko te reo o te Tumuaki,ko te mana whenua, ko te mana tangata hoki o te kura nei, ka tika! 

Ki a raatou katoa kua riro ki te kapunitanga o ngaa wairua, ki tua i te pae o maumahara—takoto mai raa, oti atu. 

Ki a taatou katoa ngaa kanohi ora o raatou maa, teena koutou, teena taatou,

Tihe mauri ora

 

VISION AND MISSION STATEMENTS

Whītikingia te reo, te wairua, me ngōna tikanga

Ko te whakatinanatanga o te moemoeā, kia tukua e mātou he horopaki kia taea e ngā tamariki mokopuna te tū rangatira ai, hei rangatira mō āpōpō 

We will provide an educational environment through the medium of te reo Māori which nurtures our tamariki’s cultural identity and uniqueness, develops leadership and promotes respect and integrity.